Пульс Exclusive
Різне

Індустріальний парк може з’явитися у Кропивницькому: міськрада погодила його концепцію

У Кропивницькому на вулиці Аджамській може з’явитися індустріальний парк. Попередньо фірма-ініціатор зверталася до міської ради з проханням виділити їй 22 гектари землі. Сьогодні Кропивницька міськрада погодила проект рішення “Про погодження Концепції індустріального парку “Ростагропром”, інформує пульS.

Функціональне призначення Індустріального парку – розміщення та діяльність підприємств переробної та іншої промисловості, митно-ліцензійного складу, складів для зберігання сільськогосподарської та іншої продукції, надання послуг тощо.

Індустріальний парк “Ростагропром” планують створити на земельній ділянці, розташованій за адресою: вул. Аджамська, 27, м. Кропивницький, Кіровоградська область, загальною площею у межах 22 га. Наявна земельна ділянка, площею 11,4966 га.

“Індустріальний парк “Ростагропром” створюється на 45 років”, – ідеться, зокрема, у документі.

Облаштування території індустріального парку “Ростагропром” планується із залученням коштів державного бюджету України, міського бюджету, коштів керуючої компанії, коштів учасників індустріального парку.

Ініціатори очікують, що створення і розвиток індустріального парку “Ростагропром” дозволить створити умови для:

  • Підтримки інтегруючої ролі м. Кропивницький як центра економічного та соціального розвитку Кіровоградської області;
  • підвищення інвестиційної привабливості міста Кропивницький для інвесторів, у тому числі іноземних;
  • створення нових робочих місць для мешканців міста Кропивницький та прилеглих населених пунктів на підприємствах з сучасним технологічним циклом та гідним рівнем оплати праці;
  • виробництва вітчизняної конкурентоспроможної продукції з високою часткою доданої вартості;
  • розвитку інфраструктури м. Кропивницький, винесення промислових підприємств за межі міста, редевелопмент промислових територій;
  • сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на мiсцевому
  • рiвні;
  • реалізації політики імпортозаміщення на регіональному рівні;
  • збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Прописано також сильні й слабкі сторони, ризики й можливості створення індустріального парку в Кропивницькому.

Сильні сторони:

 Наявність ініціативи та намірів по створенню індустріального парку;
✓ Підтримка ініціативи по створенню індустріального парку з боку Кропивницької міської ради, Кіровоградської облдержадміністрації і обласної ради;
✓ Розвинена дорожньо-транспортна інфраструктура в оточенні ділянки (автомобільна дорога, залізниця).

Слабкі сторони:

✓ Недостатність фінансових ресурсів для реалізації проекту;
✓ Відсутність досвіду роботи по створенню індустріального парку;
✓ Високі процентні ставки по кредитах банківських установ для малого та середнього бізнесу;
✓ Низька інвестиційна привабливість території регіону;
✓ Недосконале інституційно-правове забезпечення функціонування
індустріальних парків.

Можливості:

✓ Запровадження на державному рівні стимулів і фінансової підтримки для створення індустріальних парків;
✓ Отримання з державного бюджету коштів на облаштування інфраструктури індустріального парку;
✓ Створення сприятливого інвестиційного клімату на території регіону;
✓ Активізація економічної діяльності в Україні і регіоні;
✓ Відновлення діяльності аеропорту в м.Кропивницький із отриманням статусу міжнародного;
✓ Завершення робіт із будівництва і капітального ремонту автомобільних доріг державного і регоінально значення на території Кіровоградської області.

Загрози:

✓ Відсутність фінансової підтримки із бюджетів різних рівнів на початковому етапі реалізації проекту, направленої на розробку проектної документації, будівництва об’єктів інженерної інфраструктури;
✓ Уповільнення економічної активності в Україні і на зовнішніх ринках;
✓ Ускладнення політичної ситуації в Україні може негативно позначитися на інвестиційному кліматі.

“Потреба коштів міського та державного бюджету базується на необхідності облаштування інфраструктури земельної ділянки у відповідний інвестиційно-привабливий стан за рахунок проектування та будівництва інженерних мереж до індустріального парку”, – додають автори Концепції.

Документ погодили депутати Кропивницької міської ради.